O aktivitách lionských klubů se zatím v ČR málo ví, proto, dovolíte-li, v krátkosti Vám představím, co to Lions Club ve své podstatě je.
  Lions Club je základní výkonná jednotka mezinárodního "lionského" hnutí organizovaného v nepolitickém dobročinném společenství Lions Club International, jehož cílem je pomoc potřebným lidem, v tomto případě lidem s poruchami zraku. Hnutí a jeho organizace vznikly v roce 1917 ve Spojených státech. Podpora postiženým nespočívá v podpoře cestou charity (tj. získávaním darů a pořádáním sbírek), ale v podpoře cestou aktivní činnosti klubů - např. pořádání dobročinných koncertů, soutěží, plesů a dalších aktivit.
  Další nosnou myšlenkou lionismu je " Stavění mostů mezi národy". Lioni si stojí za myšlenkou, že spolupráce a pomoc nezná hranic nejen geografických, ale také národnostních, politických, kulturních či náboženských. I české kluby mají proto za členy zástupce mnohých národů, politických stran i náboženství a neustále při svých aktivitách spolupracují se zahraničními, zvláště pak příhraničními kluby.
  Mezinárodní lionské společenství má v současnosti kolem 2 mil. členů organizovaných v 50 000 klubech ve 171 zemích a jejich počet neustále roste. Jedná se o jediné dobročinné sdružení, které je akreditováno v OSN. V ČR je v současné době cca 25 klubů s 500 členy a další kluby se zakládají.
  Lions Club Plzeň City, který má v současnosti 23 členů, poskytuje pravidelnou konkrétní finanční pomoc organizaci Tyfloservis v Plzni, která sdružuje zrakově postižené. Kromě toho se také samozřejmě účastní humanitární pomoci při nouzových situacích jako jsou např. povodně či jiné katastrofy. Finanční prostředky určené výhradně dobročinným účelům získává klub pořádáním řady pravidelných i nepravidelných akcí. Stěžejní pravidelná akce našeho klubu je dobročinný ples, který je každý rok v dubnu pořádán v Plzni v budově Měšťanské Besedy . K novějším pravidelným akcím patří také vánoční prodej svařeného vína v našem stánku v centru města, kde je také možnost získat další informace o lionském hnutí.