Klubové společenské akce

OLYMPIÁDA
Letní olympiáda našeho klubu

ZABIJAČKA
Na tradiční zabijačce u našeho člena

HOUBY
2001 - pravidelný sběr hub pod vedením mykologa doc. Pyška (72let), za přítomnosti našich přátel z LC ale i odjinud, spojený se soutěží ve zpěvu.
2002 - pravidelný sběr hub v dalším roce

FURTH  DRACHENSTICH
Hromadná účast na lidové hře Drachenstich u našeho člena ve Furth in Waldu

VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční schůzka našeho LC spojená s vánočním koncert mladých umělců a s inaugurací nového člena našeho klubu

ZVONIČKA
Lioni na svěcení zvonice postavené zásluhou jednoho našeho člena.
Fascinace šumavským Sedlem.

SCHŮZE
Záběry ze shůzí 2001 - 2003 v domicilu restaurace Plzeňská bašta

10. výročí Charter Night LC Plzeň City 14.9.2002
Zámek Kozel (slavnostní uvítání a vernisáž obrazů našich členů) a restaurace – hotel Hájek