BAUMANN Winfried, Doc., PhDr.

BOLEK Lukáš, MUDr., Ph.D.

DOMINIK Petr, MUDr

FERUS Karel, Ing.

 

FOLK Vladimír, Ing., CSc

FORMÁNEK František

 

KAŠPAR Jaromír

 

KODET Jaroslav

 

KÖGLER Jürgen, Ing

 

KOJZAR Jaroslav

foto 

KORBEL Viktor, Ing

KUTNÝ Petr Ing.

KYDLÍČEK Tomáš, MUDr

LOŠAN František, Doc., MUDr., CSc

RYMEŠ Mirko, MUDr

SLÍPKA Jaroslav, Prof., MUDr., RNDr., DrSc

ŠRÉDL František

TESAŘ Vojtěch, MUDr

TĚŠÍNSKÝ Pavel, Prof., MUDr., DrSc

VELEK Jan, MUDr

VIČAR Ivan, Ing

WINTER Helmut, Ing

 

ZENNER Vladimír Ing.

Astor

Seznam členů:

  BAUMANN Winfried, Doc., PhDr.
  BOLEK Lukáš, MUDr.
* DOMINIK Petr, MUDr
  FERUS Karel, Ing.
  FOLK Vladimír, Ing., CSc
  FORMÁNEK František,
* KAŠPAR Jaromír
  KODET Jaroslav
* KÖGLER Jürgen, Ing
  KOJZAR Jaroslav
 KORBEL Viktor, Ing
  KUTNÝ Petr Ing
  KYDLÍČEK Tomáš, MUDr
* LOŠAN František, Doc., MUDr., CSc
  RYMEŠ Mirko, MUDr
* SLÍPKA Jaroslav, Prof., MUDr., RNDr., DrSc
  ŠRÉDL František
* TESAŘ Vojtěch, MUDr
  TĚŠÍNSKÝ Pavel, Prof., MUDr., DrSc
  VELEK Jan, MUDr
  VIČAR Ivan, Ing
  WINTER Helmut, Ing
 ZENNER Vladimír, Ing
 ŽDYCH Josef, Ing

* zakládající člen
 
Zemřelí členové: 
    
Werner Herold  Ing. Václav Rudolf  
*21.4.1930, +4.4.1998 *1.04.1941, +1.6.2000
Oba zakládající členové a velké osobnosti LC Plzeň City.
 
 
MUDr. Jindřich Mráček PYŠEK Antonín, Doc.,    RNDr., CSc
*14.05.1949,  + 28.3.2001 *10.2.1929,  2.01.2002
Nebyl v našich řadách dlouho, ale zanechal v nás nesmazatelné vzpomínky Zakládající člen. Díky své mykologické odbornosti a pedagogickému talentu dával všem radost z  nových poznatků.
   

 Čest jejich památce.